Pages

About

Ako ay isang binatilyong ama, ako lang ang kumakayod para sa tatlo naming anak ng magaling kong asawang mahilig magsugal.

Syempre hindi totoo ang nasa itaas.

Ako ay isang binatang binatilyong bata, na ang ninanais lamang ay makapagsulat at makapagbahagi ng kanyang mga experiences, ng kanyang mundo, at kung anu-ano pa.

Ako ay isang permanent pentel pen na isusulat sa whiteboard at hindi mahirap mabura.
Ako ay isang pinya dahil marami akong mga mata.
Ako ay isang silid-aklatan sa di masabing kadahilanan.
Ako ay isang kalasag na yari sa ginto.
Ako ay isang uwak na malayang lumilipad papalayo sa mga kalapati.
Ako ay isang sipon na matutuyo sa panyo.
Ako ay isang mantika na hindi hahalo sa tubig.
Ako ay ang nag-iisang alamat ng boston kreme.